Kallpressad rapsolja är slösaktigt och kanske inte vegetariskt

Att odla raps är effektivt för att framställa nyttig matolja i Sverige. På ett hektar mark, 100×100 meter, går det att skörda ungefär 3,5 ton rapsfrö.

Rapsfrön innehåller 45% fett, varav cirka två tredjedelar erhålls genom kallpressning. Med varmpressning går det att krama ur ytterligare en sjättedel, och med industriell behandling med hexan går det att utvinna nästan 90% av oljan i fröna[1].

I processen att framställa kallpressad rapsolja går alltså 17-25% av all tillgänglig olja förlorad[2]. Restprodukten, den s.k. rapskakan, säljs till djurindustrin, där den används i både mjölk-, ägg- och köttproduktionen. Frågan är om kallpressad rapsolja alls kan anses vara vegetariskt i dagsläget. Svensk Raps AB skriver:

 ”Förutsättningarna för att få ekonomi i kallpressning av rapskaka bygger på att det finns avsättning för både olja och rapskaka. Kalkylen för rapskaka är beroende av priset på rapsolja och vice versa”[3]

rapskorSveriges lantbruksuniversitet gillar rapskaka

Utan en djurindustri skulle kapitalisterna troligtvis kunna få avsättning för rapskakan på annat håll. Men djurindustrin är just nu den kund som betalar bäst. Så även om inte produktionen av kallpressad rapsolja är beroende av djurindustrin, är den åtminstone subventionerad av den.

Vegetarisk eller ej; oljan verkar framförallt vara ett onödigt och slösaktigt livsmedel.

Ett vanligt kostråd är att använda kallpressad rapsolja istället för den billiga vanliga oljan, med hänvisning till att olja som hettats upp i utvinningen har ”förlorat det mesta av sin näring” (det hävdas t ex här, och refereras här). Men enligt livsmedelsverket är det ingen skillnad i näringsinnehåll på kallpressad och vanlig olja. Det är lite mer betakaroten i kallpressad, men faktiskt mer K-vitamin i vanlig rapsolja. Men framförallt innehåller båda oljorna samma fett.

”För de oljor som analyserades, både kallpressade och vanligt pressade, fanns endast små skillnader i näringsinnehåll. Dessa skillnader kan bero på att olika sorter använts, olika ursprung, tid för skörd och så vidare.”[4]

Om det inte finns någon fördel med den kallpressade oljan, verkar det alltså vara frågan om rent slöseri att inte använda effektivare utvinningsmetoder. Om vi istället tog tillvara på så mycket olja som möjligt av de fröer vi producerar, kunde vi direkt minska den mängd mark vi använder till produktion av kallpressad rapsolja med upp till 25%. Bara en enda producent, Gunnarshög Jordbruks AB, producerar 1 300 kubikmeter kallpressad rapsolja årligen. Om vi räknar lågt, med ett svinn på 17% av oljan, innebär det att företaget orsakar att 185 hektar raps, eller 264 fotbollsplaner, odlas helt i onödan[5]. På sådan mark skulle vi istället kunna upprätta naturreservat och låta ickemänskliga djur få en fristad och se till att en vacker naturskog växer upp och binder koldioxid från atmosfären.

Men, problemet är att det skulle minska den svenska livsmedelsindustrins vinster. Kapitalismen bär på en inneboende motsättning som gör en minskning av den totala produktionen till en omöjlig absurditet.

Kapitalismen är visserligen snabb att rationalisera bort onödigt arbete och är expert på att hitta effektiva tekniker för att t ex inte slösa bort den värdefulla rapsolja som den producerar. Den rapskapitalist som kan minska sina kostnader och öka sin produktion mer än sina konkurrenter, gör en större vinst och får en fördel i konkurrensen. Men i förlängningen innebär det att priserna på rapsolja går ner, i takt med att de nya produktionsteknikerna sprider sig och oljan blir billigare att framställa.

I grunden är mänskligt arbete det enda som kapitalister kan tjäna pengar på, men konkurrensen gör alltså att de rationaliserar bort sin enda värdekälla. Det blir därför nödvändigt för kapitalisterna att antingen försöka sälja fler liter rapsolja, eller att ”förädla” sin produkt och sälja den dyrare. I fallet med rapsolja sker det senare huvudsakligen genom marknadsföring av kallpressad rapsolja, som kräver mer mark och mer arbete för att framställa, vilket alltså betyder större vinster för rapsindustrin.

Tyvärr är även staten beroende av industrins tillväxt, och politikerna tvingas göra allt i sin makt för att öka den svenska livsmedelsproduktionen.


1 Svensk Raps AB, 2006
2 Beräknat utifrån siffrorna från Svensk Raps AB ovan, att kallpressning ger 30%, varmpressning 36-37% och hexan-utvinning 40%. Om 40% av oljan i fröet anses vara tillgänglig i fröet men endast 30% procent utvinns, innebär det ett svinn på 25%.
3 Småskalig produktion och användning av rapskaka, H. Knutsson, 2007
4 Livsmedelsverket, Rapport 9, Matfett och oljor – analys av fettsyror och vitaminer, 2014
5 1 300 kubikmeter olja motsvarar c:a 1 170 ton olja. Vid en utvinningsgrad på 30% motsvarar det 3 900 ton rapsfrö, vilket kräver 1 114 hektar åkermark vid en avkastning på 3,5 ton per hektar. Vid en utvinningsgrad på 36% motsvarar det endast 3250 ton rapsfrö, vilket kräver 929 hektar. 185 hektar odlas alltså i onödan.

En kommentar till “Kallpressad rapsolja är slösaktigt och kanske inte vegetariskt

  1. Pingback: Sifferkäbbel och kålsuparteorier | Dumpstrat

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *