Och myten om hushållen. IGEN!

Aftonbladet rapporterar idag helt okritiskt om en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm har gjort, där de testat om folk har koll på några ”myter” om mat.

Kolla på detta:

Konsumentföreningen Stockholm hävdar att det är ”sant” att hushållen slänger mest. Suck. Rätt svar hade varit falskt. Det är en myt att det mesta slängs i hushållen!

Siffrorna som Aftonbladet och Konsumentföreningen Stockholm hänvisar till kommer från samma gamla Smed-rapport som vi skrivit om förut. Och de är helt enkelt inte sanna. Alla kan läsa Smeds rapport och se de tydliga luckorna och ogrundade slutsatserna. Smed har ingen aning om var det största svinnet uppstår, för de har inte undersökt hela industrin.

”Sanningen” att hushållen slänger mest behandlas på sidan 7 i undersökningen. Där står:

”Hela 25 kilo slängd mat per person och år, är sådant som klassificeras som onödigt matavfall och det är mer än restauranger, industri och butiker sammantaget slänger.2

Den lilla 2:an på slutet är en referens till Smed-rapporten, men lustigt nog har påståendet inte ens stöd i den! Restauranger, industri och butiker sammantaget slänger, enligt Smed, 309 000 ton, vilket motsvarar 33 kilo mat per person och år. Men den siffran borde alltså vara betydligt högre, om alla delar av industrin var medräknade.

Några som har mer koll är FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. De menar det största svinnet uppstår i industrin. Expressen gjorde nyligen ett reportage om dumpstring och matsvinn, där de följde Joakim Pihlstrand-Trulp och pratade med Jenny Gustavsson som är ansvarig för FAO:s rapport. Expressen har gjort ett eget diagram av FAO:s siffror:

Det största svinnet uppstår alltså enligt FAO i industrin (Expressen har hittat på ett litet konstigt ord för industrin: ”detaljhandelsproduktion” – de menar nog ”detaljhandel och produktion”).

Och då har vi inte ens börjat gå in på ”bovfrågan”, vem som är ”bov” och inte. Onekligen kan det ju se ut som att hushållen är ganska stora bovar de också, även om vi väljer att tro FAO. Men vi tycker att industrin är ansvariga för det mesta vi slänger i hushållen också!

(Expressen får förresten ytterligare en stjärna i kanten för att de skriver om Konsumentföreningen Stockholms undersökning, men utelämnar den felaktiga informationen om matsvinnet.)

4 kommentarer till “Och myten om hushållen. IGEN!

  1. Vi har noterat att d ert engagemang för matsvinn är lika stort som vårt. Vårt gemensamma mål är att minska det onödiga matsvinnet. Men kanske gör vi det på olika sätt. Vi driver bland annat en kampanjsajt http://www.slangintematen.se, vi har tagit fram ett skolmaterial och vi ägnar oss åt konsumentupplysning på olika sätt. Vissa områden har vi fördjupat oss i som t ex sänkt temperatur i kylkedjan och ökad möjlighet för butiker att slussa överbliven mat till välgörenhet. Vi sitter även med i Sveriges nätverk för matsvinn, SaMMa (Samverkansgruppen för Minskat Matavfall), där såväl myndigheter som forskare finns med. Där diskuteras flitigt den statistik som finns på området. Vi tycker oss därför ha bra koll på vilka siffror man kan använda. Så länge man är tydlig med att det är ungefärliga siffror tycker vi i alla fall att det är bättre med siffror än med löst tyckande.

  2. Det är jättebra att överbliven mat ska användas till välgörenhet istället för att kastas, det håller vi på Dumpstrat verkligen med om.

    Tyvärr förstår vi inte din kommentar om det där med ungefärliga siffror. Enligt genomgången av statistiken som vi gör i bland annat detta inlägg (och i flera andra inlägg i bloggen) så är de felaktiga siffror som ofta presenteras i media (och diverse rapporter på området) knappast ”ungefärliga”, de är snarare grovt felaktiga. Om vi verkligen vill råda bot på matsvinnet så måste vi fokusera på de delar där svinnet är störst, snarare än att lägga ansvaret på den enskilda konsumenten. Detta får du gärna ta upp till diskussion nästa gång du är på ett sammanträde med SaMMa 🙂

    Vi hoppas på mer korrekta siffror i fortsättningen!

  3. Pingback: Basta till bilsvinnet | Dumpstrat

  4. Pingback: FAO 2013: Industrin är den största boven | Dumpstrat

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *